Onze partners

Vanzelfsprekend kunt u PGS ook in samenspraak met uw arts laten uitvoeren. Voor meer achtergronden omtrent de PGS box en de wetenschappelijke resultaten kan uw arts contact opnemen met ondermeer het Bio.logis centrum in Frankfurt. Tevens zullen samenwerkingen met Nederlandse academische ziekenhuizen worden nagestreefd.