Disclaimer

 

1. Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. Gebruik van de inhoud van de website is derhalve op eigen risico. Bijdragen van personen vermeld op de website weerspiegelen de mening van de auteur en niet noodzakelijk de mening van de aanbieder. Het enkele gebruik van deze website creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. Externe Links

Deze website bevat links naar andere websites ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende exploitant. De aanbieder heeft bij de eerste aansluiting van de externe links naar de externe inhoud vastgesteld of er sprake was van wettelijke overtredingen. Op dat moment zijn er geen overtredingen gevonden. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de verwijzing of link naar de inhoud als “eigen informatie” bestempeld. Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen van wettelijke overtredingen niet mogelijk. Bij het verkrijgen van kennis over wettelijke overtredingen, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

3. Auteursrechten en Intellectueel eigendom

De gepubliceerde informatie op deze website is onderworpen aan het auteursrecht en rechten omtrent het intellectueel eigendom. Elk gebruik dat niet is toegestaan op basis van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectievelijke eigenaars. Dit geldt met name voor reproductie, aanpassing, vertaling, opslag, verwerking en reproductie van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of distributie van de afzonderlijke inhoud of complete pagina's is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.
De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

4. Privacy Policy

Door het bezoeken van de website van de aanbieder kan informatie over de toegang (datum, tijd bekeken, pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens zijn niet persoonlijk, ze zijn anoniem. Ze worden dan ook uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Openbaarmaking aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.
De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) beveiligingsproblemen oplevert en dat de gegevens daarom niet volledig kunnen worden beschermd tegen toegang door derden.
Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan​​, tenzij de aanbieder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle genoemde personen op deze website verklaren zich te verzetten tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.

5. Opmerking over het gebruik van Google Analytics

De volgende paragraaf is grotendeels afkomstig van Google zelf (http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html):
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere met website en internet-gerelateerde diensten. Google mag deze informatie niet doorgeven aan derden, tenzij vereist door de wet, of voor zover deze derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar we wijzen erop dat wij in dat geval niet in staat zijn om alle mogelijkheden van deze website voor u te benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Bron:
www.Juraforum.de – Juridisch portaal